Artina VvE Beheer is een organisatie die zich specifiek richt op het beheer van Verenigingen van Eigenaren. Dit specialisme is belangrijk omdat wij vinden dat goed VvE-Beheer iets is wat je er niet zomaar als nevenactiviteit bij kan doen. Om alle facetten die bij gedegen VvE-Beheer aan orde komen goed te beheersen, moet er de juiste kennis en kunde binnen de organisatie aanwezig zijn. Bij Artina VvE Beheer streven wij ernaar om dit met een hoge mate van kwaliteit in dienstverlening te leveren. De twee eigenaren Arthur en Ina Jongekrijg worden hierbij ondersteund door een aantal parttime medewerkers.

Arthur Jongekrijg

Arthur heeft een passie voor het beheren van gebouwen. Hij is bouwkundig ingenieur en heeft tevens diverse aanvullende opleidingen afgerond zoals Makelaar-Taxateur via de NVM, de vakopleiding VvE Beheer en Bestuur als ook de vakopleiding Gemengd Bezit. Hij heeft veel ervaring in bouwkundig onderhoud opgedaan als voormalig mede-directeur/eigenaar van een bouwbedrijf. Met veel plezier is hij ook jarenlang voorzitter van de vergadering geweest van de VvE waar hij zelf woonde. Zodoende weet hij dus ook uit ervaring waar je allemaal mee te maken kunt krijgen als appartementseigenaar, maar ook als voorzitter van de vergadering of als bestuurder van de VvE.

Ina Jongekrijg

Ina draagt graag bij aan de kerntaak van een VvE om via goed beheer de waarde van het gebouw en de appartementen in stand te houden. Zij richt zich hierbij graag op het dienstverlenend bezig zijn en het ontzorgen van de besturen en de appartementseigenaren. Zij heeft de vakopleiding VvE Beheer en Bestuur afgerond en heeft daarnaast nog verschillende andere vakopleidingen gevolgd. Zij heeft veel werkervaring opgedaan waarbij het omgaan met mensen een heel belangrijk onderdeel vormde. Al deze werkervaringen komen haar goed van pas in het veelzijdige vak als VvE-beheerder.

Arie Jongekrijg

Arie is 30 jaar eigenaar van een bouwbedrijf geweest en heeft na de verkoop van dit bedrijf zich ook gericht op het VvE-beheer. Door zijn grote expertise op het bouwkundige vlak en dus met veel inhoudelijke kennis begeleidt hij met veel plezier de planmatige onderhoudswerkzaamheden bij de VvE’s. Daarnaast maakt hij ook de meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP’s) voor de VvE’s, waarbij natuurlijk zijn jarenlange ervaring in het maken van calculaties en begrotingen voor het aannemen van (bouwkundige) werken goed van pas komt. Hij is dan ook helemaal thuis in de professionele software die Artina VvE Beheer gebruikt bij het opstellen van de MJOP’s. Deze software maakt het mogelijk om naast het overzicht over 25 jaar ook de huidige conditiescores per element met daarbij de bevindingen inzichtelijk te maken, maar ook bijvoorbeeld jaarplannen per elk gewenst jaar op te stellen.

Artina VvE Beheer: de kennis, kunde en energie voor compleet VvE Beheer!