Technisch & bouwkundig beheer

De dienstverlening die Artina VvE Beheer verzorgt op het gebied van technisch en bouwkundig beheer bestaat onder andere uit:

Dagelijks technisch onderhoud

  • het aannemen en afhandelen van reparaties en ander dagelijks onderhoud
  • het 24/7 bereikbaar zijn voor het aannemen van storingen
  • het zorgdragen voor de opdrachtverstrekking n.a.v. storingsmeldingen binnen het verstrekte mandaat
  • het beheren van de contracten voor het onderhoud van de technische installaties
  • het bijhouden van een klachtenlogboek

 

Bouwkundig beheer

  • het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP) met kostenbegrotingen
  • het jaarlijks opstellen van een onderhoudsplan aan de hand van de reeds vastgestelde MJOP
  • het aanvragen, beoordelen en vergelijken van offertes voor planmatig onderhoud
  • het verzorgen van de directievoering bij het uitvoeren van planmatig onderhoud