Organisatorisch beheer

De dienstverlening die Artina VvE Beheer verzorgt op organisatorisch gebied bestaat onder andere uit:

 • het organiseren van de ledenvergaderingen inclusief het opstellen van de agenda en de bijbehorende vergaderstukken
 • het notuleren van de ledenvergaderingen
 • het op verzoek voorzitten van de ledenvergaderingen
 • het ondersteunen en adviseren van het bestuur en de commissies
 • het uitvoeren of laten uitvoeren van genomen besluiten in de ALV
 • het informeren en het verwerken van de gegevens van een nieuw lid van de VvE
 • het beantwoorden van vragen van eigenaren betreffende VvE-aangelegenheden
 • het onderhouden en actualiseren van de VvE-website
 • het behandelen van schadegevallen
 • het fungeren als postadres voor de VvE
 • het registreren en actualiseren van het leveranciersbestand
 • het archiveren van de verenigingsstukken