Financieel & administratief beheer

De dienstverlening die Artina VvE Beheer voor de VvE verzorgt op het gebied van het financieel en administratief beheer bestaat onder andere uit:

 • het bijhouden van de ledenadministratie
 • het innen van de periodieke betalingen
 • het tijdig signaleren van het ontstaan van eventuele betalingsachterstanden
 • het toepassen van de incassoprocedure bij nalatige betalers om grote betalingsachterstanden te voorkomen
 • het inboeken van de inkoopfacturen en na het ontvangen akkoord daarop de betalingen ervan verrichten
 • het jaarlijks opstellen van een (concept)begroting ter goedkeuring door de vergadering van eigenaren
 • het bewaken van de goedgekeurde begroting gedurende het lopende boekjaar
 • het opstellen van de jaarrekening bestaande uit een exploitatierekening en de balans met daarop de nodige toelichting
 • het jaarlijks aanleveren van het aandeel in het reservefonds of de reservefondsen per individuele eigenaar
 • het adviseren van de VvE over alle zaken betreffende het financieel beheer
 • het informeren van de notaris bij de verkoop van een appartement en het maken van een eindafrekening